Wybory samorządowe 2018

Informacje dotyczące wyborów samorządowych:

Serwis internetowy wybory 2018pkw.gov.pl

 

 

Protokoły z wyborów:

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Młynarze

- Protokół obsadzenia mandatu Radnego bez głosowania

 

 

- Postanowienie Nr 29/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Młynarze

- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Powiatu w Makowie Mazowieckim zarządzonych za dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 27 września 2018 r o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018 r dot. dodatkowych zgłoszeń  kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

- Postanowienie Nr 21/2018 Kosarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 24 września 2018 r w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach

- Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2018 r o składzie i pełnionych dyżurach

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji  w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r  o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

- wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie  Marszałka Województwa mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie  ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin ....

 

Wyborco! Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców!

- Informacja prasowa

 

Linki do filmów:

- wersja bez tłumacza języka migowego:https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

Informacje, obwieszczenia Wójta Gminy Młynarze dotyczące wyborów samorządowych:

- Informacja w sprawie spisu wyborców

- Informacja Wójta Gminy Młynarze dot.  przyjmowania zgłoszeń do składu obwodowych komisji wyborczych

- Obwieszczenie Wójta Gminy Młynarze z dnia 17 września 2018 r o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

- Informacja Wójta Gminy Młynarze z dnia 22 sierpnia 2018 r dotycząca wykazu wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Młynarze z dnia 22 sierpnia 2018 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

Informacje, obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach:

 

-  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 3 października 2018 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Młynarze zarządzonych na dzień 21  października 2018 r

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 3 października 2018 r o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Młynarze bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 3 października 2018 r o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Młynarze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach o pełnionych dyżurach

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 2 października 2018 r o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Młynarze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach  z dnia 1 października 2018 r dot. terminu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r w sprawie zmiany składu

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 18 września 2018 r dot. dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Młynarze w okręgach wyborczych Nr 5 i Nr 10

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Młynarzach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie składu , siedziby   i pełnionych dyżurach

 

 

Informacje, obwieszczenia obwodowych komisji  wyborczych:

 

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Młynarzach ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wyborów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kołakach ds. ustalenia wyników głosowania obwodzie o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wyborów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rupinie ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wyborów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Młynarzach ds. przeprowadzenia głosowania o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wyborów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kołakach ds. przeprowadzenia głosowania o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wyborów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rupinie ds. przeprowadzenia głosowania o składzie komisji po ukonstytuowaniu się i rozpoczęciu pracy w dniu wybor

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2018-03-05 09:31:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2018-10-22 12:12:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki