☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km"

Wyjaśnienia do SWZ z 13.10.2021 r

 - załącznik nr 1 - przedmiar "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki długości 995 mb

- załącznik nr 1A - przedmiar "Przebudowa drogi gminnej  nr 210512W Sadykierz-Strzemieczne Wiosny "

załącznik nr 2 - SSTWiORB

- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw  wykluczenia

- załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziałui w postępowaniu

- załącznik nr 5 - wzór zobowiązania

- załącznik nr 6 - wykaz robót wykonanych

- załącznik nr 7 - wykaz osób

- załącznik nr 8 - oświadczenie art. 117 ust. 4 PzP

- załącznik nr 9 - wzór formularza oferty

- załącznik nr 10 - wzór umowy

- załącznik nr 11 - oświadczenie art. 125 ust. 5 PzP (warunki udziału)

- załącznik nr 12 - oswiadczenie art. 125 ust. 5 PzP (wykluczenie)

       

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-10-04 12:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-10-13 13:13:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1178056