Gminna Biblioteka Publicza w Młynarzach

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach

 

Siedziba:

06-231 Młynarze ul. Ostrołęcka 7

Tel: (29) 768-01-49

email: gbpmlynarze@neostrada.pl

Kierownik:

Elżbieta Suchecka

Statut:

Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Młynarze

Rejestr instytucji kultury prowadzony prowadzony przez Gminę Młynarze

Księga rejestrowa instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna