Uchwała Nr XIX/98/08 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Elżbieta Dzwonkowska
(2009-01-14 15:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Dzwonkowska
(2019-01-10 10:10:21)