Udostępnienie danych -

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych. Druk do pobrania

Opłaty:
Opłata skarbowa 17,00 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy Młynarze

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Barbara Głażewska - Inspektor pok. 5 w godzinach pracy urzędu.
tel. (0-29) 768-00-62

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Rozdział 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 )

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: