Dane adresowe urzędu

 

 Urząd Gminy Młynarze 

ul. Ostrołęcka 7

06-231 Młynarze

powiat makowski

województwo mazowieckie

 tel/fax : (0-29) 768-00-62

Dane Urzędu Gminy Młynarze: NIP: 757 10 14 921;   REGON: 550326141

Dane Gminy Młynarze: NIP: 757 148 08 99;   REGON: 550668321

_______________________________________________________________________________

Adresy   email:

Wójt Gminy

Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacji:

- Sekretariat

- Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego, drogownictwa i ochrony środowiska

- stanowisko pracy ds. rolnictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego

- stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, spraw organizacyjnych i kadrowych, działalności gospodarczej

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów:

- stanowisko pracy ds. oświaty

- stanowisko pracy ds. wymiaru podatku, opłat i windykacji należności

- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

- kasjer

Samodzielne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

- stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

                   Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie  urzędu lub na konto Urzędu Gminy w banku:

      Bank Spółdzielczy w Różanie 36 8925 0006 0000 1632 2000 0010

Uwaga!: Nowy rachunek bankowy na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

BS w Różanie: 21 8925 0006 0000 1632 2000 0280  

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
(pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Adres skrytki:

/amg8f78t17/SkrytkaESP

/amg8f78t17/skrytka

 

www.rcl.gov.pl

 

POLSKA   W   LICZBACH

 

 

 

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-05-06 10:00:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2022-04-26 09:01:05)