z

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów przedstawiający lokalizację działki dla której należy przygotować zaświadczenie
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, płatna w kasie urzędu lub przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Różanie 36 8925 0006 1632 200000 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Młynarze – pokój nr 8 , tel. (029) 768-00-62 pn.-pt. 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz717, z późn. zm),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst.jedn.: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-03 11:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-02-03 11:17:06)