Udostępnianie danych

 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności  (Dz. U. z  2018 r poz. 1382 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra  Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  (Dz. U. z 2018 r poz. 2523)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  22 grudnia 2017 r w sprawie  opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL  (Dz. U. z 2017, poz. 2482)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL -     plik do pobrania

2. Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby   (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów) lub uwiarygodnienie potrzeby posiadania danych.

3. Dowód opłaty za udostępnienie danych ( nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24.09.2010 r o ewidencji ludności)

Opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych:

Udostępnienie danych następuje odpłatnie.

Opłaty w wysokości 31,00 zł za jednostkową informację należy wnieść na konto:

36 8925 0006 0000 1632 2000 0010 BS Różan

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój nr 3

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2009-03-04 13:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-11 13:17:04)