Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz.U. z 2017 r, poz. 1824) przy załatwianiu spraw w urzędzie osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W związku z powyższym osoby uprawnione, które zamierzają  skorzystać z powyższych usług, zobowiązane są zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Młynarzach, ul. Ostrołęcka 7, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane:

- telefonicznie na nr:(29) 768 00 62

- faxem na nr (29) 768 00 62

- e-mailem na zdres: ugmlynarze@post.pl

- drogą pocztową

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-03-17 10:02:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-03-17 10:21:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki