Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu . Druk do pobrania
2. Aktualne jedno zdjęcie.


Opłaty:
Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd  Gminy Młynarze - pokój nr 3

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje opiekun ustawowy lub prawny. Obecność małoletniego  w wieku powyżej 5 lat obowiązkowa.  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r  dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r poz. 1464 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-06-23 15:35:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-11-17 15:30:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki