Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania
2. Aktualne jedno zdjęcie.

Opłaty:
Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Młynarze – (pokój nr 3)

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r poz. 1464 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-06-23 15:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-11-17 15:30:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki