Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania ,
2. Aktualne jedno  zdjęcie.
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie.

Opłaty:
Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Młynarze - pokój Nr 3.

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości - 1 miesiąc

Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście, z wyjątkiem art. 26 ustawy o dowodach osobistych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r poz. 1464 z późn. zm.)

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-06-23 15:36:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-11-17 15:31:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki