Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania ,
2. Aktualne  jedno zdjęcie.
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie.

Opłaty:
Bez opłat 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Młynarze - pokój nr 3.

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście z wyjątkiem art. 26 ustawy o dowodach osobistych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r poz. 1464 z późn. zm.)

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-06-23 15:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2021-11-17 15:31:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki