s

 

 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Tel (29( 768 00 62

 

Do stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:

1) prowadzenie  spraw z zakresu ewidencji ludności,

2) prowadzenie postępowań i przygotowywanie  decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

3) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym  stanie  i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

4) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów  osobistych oraz prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

5) współdziałanie w  realizacji  zadań związanych  z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i referendum,

6) udzielanie informacji o danych osobowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) prowadzenie rejestru wyborców,

8) udział w pracach komisji przetargowych,

9) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności:

   a) opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do BIP wynikających z zakresu czynności,

   b)udzielanie informacji publicznej na wniosek w zakresie realizowanych spraw,

10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

11) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-08-22 14:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2019-01-30 15:15:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki