☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze

Piątek 30.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach O.6220.13-8.2021/2022 element menu 2022-09-22 11:36:15 MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach O.6220.13-8.2021/2022 element menu 2022-09-22 11:35:25 UTWORZENIE
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach O.6220.14-9.2021/2022 element menu 2022-09-22 11:33:09 UTWORZENIE
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach O.6220.15-11.2021/2022 element menu 2022-09-22 11:30:40 UTWORZENIE
Uchwała Nr XXIX/2019/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:12:37 MODYFIKACJA
XXIX/219/2022 w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym element menu 2022-09-20 14:12:36 MODYFIKACJA
Uchwała Nr XXIX/220/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:12:01 MODYFIKACJA
XXIX/220/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe element menu 2022-09-20 14:12:00 MODYFIKACJA
Uchwała Nr XXIX/220/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:11:23 MODYFIKACJA
XXIX/220/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe element menu 2022-09-20 14:11:22 MODYFIKACJA
Uchwała Nr XXIX/220/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:11:10 MODYFIKACJA
XXIX/220/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe element menu 2022-09-20 14:11:09 MODYFIKACJA
Uchwała Nr XXIX/2019/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:10:32 MODYFIKACJA
XXIX/219/2022 w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym element menu 2022-09-20 14:10:31 MODYFIKACJA
Uchwała Nr XXIX/215/2022 dokument HTML 2022-09-20 14:09:20 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 395712