Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Informacje

- Protokół głosowania w obwodzie - referendum ogólnokrajowe - obwód Nr 4

- Protokół głsowania w obwodzie na kandydatów na Senatora - obwód Nr 4

- Protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na posłów - obwód Nr 4

- Protokół głosowania w obwodzie - referendum ogólnokrajowe - obwód Nr 3

- Protokół głsowania w obwodzie na kandydatów na Senatora - obwód Nr 3

- Protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na posłów - obwód Nr 3

- Protokół głosowania w obwodzie - referendum ogólnokrajowe - obwód Nr 2

- Protokół głsowania w obwodzie na kandydatów na Senatora - obwód Nr 2

- Protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na posłów - obwód Nr 2

- Protokół głosowania w obwodzie - referendum ogólnokrajowe - obwód Nr 1

- Protokół głsowania w obwodzie na kandydatów na Senatora - obwód Nr 1

- Protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na posłów - obwód Nr 1

-  Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur KBW

- Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 46 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- Informacja o organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rupinie

- Informacja o organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kołakach

- Informacja  o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Młynarzach

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sieluniu z dnia 3 października 2023 r o skłądzie i godzinie rozpoczęcia pracy

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w  Rupinie z dnia 3 października 2023 r o skłądzie i godzinie rozpoczęcia pracy 

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kolakach z dnia 3 października 2023 r o składzie i godzinie rozpoczęcia pracy

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Młynarzach z dnia 3 października 2023 r  o składzie i godzinie rozpoczęcia pracy

- Postanowienie  Nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 29 wrześn ia 2023 roku  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego  zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

- Postanowienie Nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

- Zgłoszenie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i tranportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje  gminny przewóz pasażerski 

- Komunikat dotyczący bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego  i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje  gminny przewóz pasażerski

- Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2023 r  dot. losowania składów obwodowych komisji wyborczych

- Obwieszcznie Wójta Gminy Młynarze z dnia 5 września 2023 r o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- Informacja Okręgoej Komisji Wyborczej w Siedlcach  zd nia 29 sierpnia 2023 r o składzie i pełnionych dyżurach

- Informacja Wójta Gminy Młynarze dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

- formularz Komitety Wyborcze

- formularz uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Wójta Gminy Młynarze o wykazie wyznaczonych miejsc  przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 maja 2023 r w sprawie zmian w podziale Gminy Młynarze na stałe obwody głosowania

więcej na :

https://pkw.gov.pl/

 

Wytworzył:
UG Młynarze
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-08-09 09:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2023-10-16 12:20:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki