Burmistrz - kompetencje

Kompetencje Wójta  (na podstawie  Statutu Gminy )

1.     Wójt wykonuje uchwały rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2.     Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)     przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2)     gospodarowanie mieniem komunalnym,
3)     wykonywanie budżetu Gminy,
4)     zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3.     W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
4.     Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dzwonkowska Elżbieta
(2008-05-21 14:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Dzwonkowska Elżbieta
(2018-12-21 18:03:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki