☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Młynarze
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Wójt Gminy

 •  

  Wójtem Gminy Młynarze jest  mgr inż. Adam Rupiński  Tel. służbowy: (0-29) 768-00-62

  e-mail: ugmlynarze@post.pl

   

 • Kompetencje Wójta  (na podstawie  Statutu Gminy )

  1.     Wójt wykonuje uchwały rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
  2.     Do zadań Wójta należy w szczególności:
  1)     przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
  2)     gospodarowanie mieniem komunalnym,
  3)     wykonywanie budżetu Gminy,
  4)     zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3.     W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
  4.     Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1178056